Sorunuz mu var?
İsim
Soy İsim
E-Posta
Açıklama
Dosyayı sil
Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz?
Message sent Kapat

Hadis Dersleri (Online)

Hadis; Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) sözlerini, fiillerini ve yapılmasını tasvip ettiği işleri ifade eder.

Kur’ân-ı Kerîmde: “Andolsun, Allah’ın Rasûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 33/21).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bizlere şöyle rehberlik eder: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Kur’ân ve Sünnet” (Muvatta, Kader, 3).

Rasûlullah’tan (s.a.s.) nakledilen bir başka rivayette şöyle buyrulur: “Bana kitap (Kur’ân) ve bir de onunla birlikte, onun gibisi (sünnet) verildi.” (Ebû Davûd Sünnet, 5; İbni Mace, Mukaddime, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,131)”

Hadîs-i Şerifler, Kur’ân’ı en derinlemesine kavrayan, ilâhî maksadı en iyi anlayan Allah Resûlünün hayatının bir yansımasıdır. Hadis veya Sünnet; O’nun nurlu ashabının yaşadığı dönemden günümüze kadar, Kur’ân’la birlikte muhafaza edilen ve her asırda yüzlerce devâsâ düşünürün, gönül insanı Allah dostunun başvurduğu tertemiz bir ilâhî kaynak olarak varlığını sürdürür ve sürdürecektir.

Gelin hep birlikte, Doç. Dr. Kadir Paksoy Hocamızın Hadis derslerine katılalım ve ruhumuzu peygamberî kaynağın ilhamlarıyla doyuralım. Geçmişten günümüze uzanan bu ulvî mirasa sahip olmanın heyecanını birlikte yaşayalım.

 

 

 

☞ “Geçmiş derslerin kayıtlarına ulaşmak için tıklayınız.” 

 

Not: Sadece kayıtlı öğrenciler ulaşabilir.
_______________________________________________________________

 

 

Ders Hocası: Doç. Dr. Kadir Paksoy

Başlama Tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi

Zaman: Her Hafta Pazartesi Günleri

Saat: 19:00 —20:00


Program katılım ücreti: 40€ 


Hedefler:

1- Hadisle İlgili Genel Bilgilendirme:
Hadis konusunda temel bilgilerin sunularak katılımcıların bu ilim dalına genel bir giriş yapmalarını sağlamak.

2- Literatürün Bilinmesi:
Hadis literatürünün genel hatlarıyla tanıtılması ve katılımcıların bu alandaki temel eserler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması.

3- Hadis Kaynaklarının Özet Tanınması:
Temel hadis kaynaklarının özet bir şekilde ele alınarak, kursiyerlerin bu kaynaklar aracılığıyla hadis ilmini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmak.

4- Hadis-i Şerîf Sevgisi Kazandırılması:
Hadislerin içerdiği değerleri vurgulayarak, katılımcılara hadis ilmini sevdirmek ve günlük hayatlarında uygulama konusunda ilham vermek.
Takip Edilecek Eser: Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn

İmam Nevevî’nin kaleminden çıkan "Riyazu's-Sálihîn", yani "Salihlerin Bahçesi", Kütüb-i Sitte'yi temel almakla birlikte diğer önemli kaynaklardan da ilham alarak şekillenmiş bir şaheserdir. Bu muazzam eserde, her konunun başında ilgili âyetlere de yer verilmiştir. Külliyat; ahlâkı güzelleştirmek, kalpleri temizlemek, bedenin uzuvlarını günahlardan korumak, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olmak, iyiliğe teşvik etmek, kötülükten sakındırmak ve İslam yolunun bâtınî ve zâhirî edeblerine riayet etmek gibi önemli konuları işleyen hadisleri içermektedir.

Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn Hakkında:

  • Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından özenle seçilmiş 876 hadisten oluşmaktadır.
  • Kitapta Hocaefendi'nin bir grup talebe ile bu eseri okurken ezberlemelerini istediği hadisler renkli bir şekilde belirtilmiş, ezberlemek isteyenler için kolaylaştırılmıştır.
  • Çalışma, akıcı, sade ve anlaşılabilir bir dil ile tercüme edilmiş olup, ihtiyaç duyulan yerlerde açıklamalara yer verilmiştir.
  • Konularla ilgili ayetler ve hadisler kaynakları ile birlikte zikredilmiş, hadislerin başında, Sahâbî râvinin adı belirtilmiştir.

 

 

Kayıt olan kursiyerlerimize, şimdiye kadar yapılan hadis derslerimizi eğitim süresince tekrar dinleme imkanı sunulacaktır. Hakikat yolcuları olarak bu fırsatı değerlendirelim ve Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn'den elde edilecek maddi ve manevi feyizlerle donanmış olarak ‘erdemler’ ufkuna birlikte yelken açalım…

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve gezinme deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.