Sorunuz mu var?
İsim
Soy İsim
E-Posta
Açıklama
Dosyayı sil
Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz?
Mesaj gönderildi Kapat

Hadis Dersleri (Kayıttan)

Hadis; Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) sözlerini, fiillerini ve yapılmasını tasvip ettiği işleri ifade eder.

Kur’ân-ı Kerîmde: “Andolsun, Allah’ın Rasûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb 33/21).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bizlere şöyle rehberlik eder: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: Kur’ân ve Sünnet” (Muvatta, Kader, 3).

Rasûlullah’tan (s.a.s.) nakledilen bir başka rivayette şöyle buyrulur: “Bana kitap (Kur’ân) ve bir de onunla birlikte, onun gibisi (sünnet) verildi.” (Ebû Davûd Sünnet, 5; İbni Mace, Mukaddime, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,131)”

Hadîs-i Şerifler, Kur’ân’ı en derinlemesine kavrayan, ilâhî maksadı en iyi anlayan Allah Resûlünün hayatının bir yansımasıdır. Hadis veya Sünnet; O’nun nurlu ashabının yaşadığı dönemden günümüze kadar, Kur’ân’la birlikte muhafaza edilen ve her asırda yüzlerce devâsâ düşünürün, gönül insanı Allah dostunun başvurduğu tertemiz bir ilâhî kaynak olarak varlığını sürdürür ve sürdürecektir.

Gelin hep birlikte, Doç. Dr. Kadir Paksoy Hocamızın Hadis derslerine katılalım ve ruhumuzu peygamberî kaynağın ilhamlarıyla doyuralım. Geçmişten günümüze uzanan bu ulvî mirasa sahip olmanın heyecanını birlikte yaşayalım.

 

 

 

☞ “ 40 Haftalık geçmiş Hadis Dersleri Arşivine ulaşmak için tıklayınız.” 

 

Not: Sadece kayıtlı öğrenciler ulaşabilir.
_____________________________________________________________________________________________________________

 

Arşivdeki hadis dersleri:

Şu ana kadar yapılmış olan 40 haftalık ‘Hadis Dersleri Arşivi’ne 2 yıl boyunca ulaşabilir ve dersleri kayıttan takip edebilirsiniz.

Sadece 40 € karşılığında!

Süre: Haziran 2024 - Haziran 2026

 

Online-Canlı dersler:

Hadis derslerimize online canlı katılarak hem bu arşive ulaşabilir hem de canlı derslere katılabilirsiniz.

Sadece 65 € karşılığında!

Online-Canlı dersleri satın almak için tıklayınız.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Ders Hocası: Doç. Dr. Kadir Paksoy

Ders kazanımları:

1- Hadisle İlgili Genel Bilgilendirme: 
‘Hadis İlmine Giriş’ çerçevesinde temel bilgileri öğreneceksiniz.

2- Literatürün Bilinmesi:
Genel hatlarıyla Hadis literatürünü ve bu alandaki temel kaynakları tanıyacaksınız. 

3- Hadis Kaynaklarının Özet Tanınması:
Temel hadis kaynaklarını tanıyacak ve genel bilgi edineceksiniz.

4- Hadis-i Serif Sevgisi Kazandırılması:
Hadislerin içerdiği evrensel yüce değerlerin farkına vararak gündelik hayata aktarabileceksiniz.

5- 324 Hadis-i Şerîfin açıklamalı olarak işlenmesi:
Orijinal metninden esas alınarak işlenmiş ve izah edilmiş 324 Hadîs-i Şerîf kaydından faydalanarak bilgilerinizi pekiştireceksiniz. 

 

Takip Edilen Eser: Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn

İmam Nevevî’nin kaleminden çıkan "Riyazu's-Sálihîn", yani "Salihlerin Bahçesi", Kütüb-i Sitte'yi temel almakla birlikte diğer önemli kaynaklardan da ilham alarak şekillenmiş bir şaheserdir. Bu muazzam eserde, her konunun başında ilgili âyetlere de yer verilmiştir. Külliyat; ahlâkı güzelleştirmek, kalpleri temizlemek, bedenin uzuvlarını günahlardan korumak, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olmak, iyiliğe teşvik etmek, kötülükten sakındırmak ve İslam yolunun bâtınî ve zâhirî edeblerine riayet etmek gibi önemli konuları işleyen hadisleri içermektedir.

Muhtasar Riyâzu’s-Sâlihîn Hakkında:

  • Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından özenle seçilmiş 876 hadisten oluşmaktadır.
  • Kitapta Hocaefendi'nin bir grup talebe ile bu eseri okurken ezberlemelerini istediği hadisler renkli bir şekilde belirtilmiş, ezberlemek isteyenler için kolaylaştırılmıştır.
  • Çalışma, akıcı, sade ve anlaşılabilir bir dil ile tercüme edilmiş olup, ihtiyaç duyulan yerlerde açıklamalara yer verilmiştir.
  • Konularla ilgili ayetler ve hadisler kaynakları ile birlikte zikredilmiş, hadislerin başında, Sahâbî râvinin adı belirtilmiştir.

 

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve gezinme deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.